Pripreme za KIF header logo
leader Registracija na pripreme za KIF img

RegistracijaNA PRIPREME ZA KIFthumb registracija na pripreme za KIF png

Zahvaljujemo se na uplati! Sada se registrirajte ispunjavanjem ovog obrasca. Čitajte upute kod ispunjavanja!

Podaci o kandidatu
(korak 1/6)

Dobro pripazite da li su kontakt podaci ispravno upisani. Potrebno nam je za izradu računa, ali i o tome ovisi hoćemo li uspješno ostvariti kontakt!