Pripreme za Kineziološki fakultetwww.pripreme.com

O PULS 220 pripremama za KIF

Pripreme za Kineziološki fakultet održavaju se u organizaciji društva sportske rekreacije Puls220 koje se bavi organizacijom sportskih i sportsko-eduaktivnih sadržaja. Puls220 je utemeljitelj organiziranih priprema za KIF u Hrvatskoj, a predvode ga diplomirani kineziolozi i profesori tjelesne i zdravstvene kulture.

Kako i kada se provode pripreme za Kineziološki fakultet (KIF)?

Pripreme se provode u prvoj polovici kalendarske godine u četiri faze isključivo za vrijeme školskih praznika, tj. nakon završetka nastave kako bi nam se maturanti iz cijele države mogli pridružiti, a nazivamo ih Božićne, Uskršnje, Proljetne i Ljetne pripreme za KIF. Maksimalno uvažavamo vrijeme državne mature, blagdana, norijade, vremena za skijanje i svih ostalih datuma za vrijeme kojih se "mora negdje biti".

U svakoj fazi priprema za KIF održavamo 25 školskih sati nastave tijekom 5 dana, nakon čega imamo pauzu do slijedećih priprema, a za vrijeme koje kandidati trebaju samostalno uvježbavati, a u kasnijim fazama usavršavati sve tehničke elemente koje su savladali na pripremama za KIF. Nije obavezno pohađati sve faze naših priprema, međutim smatramo da je 100 sati nastave za savladavnje preko 100 elemenata tehnike iz desetak različitih sportova, uz taktičko pripremanje za prijemni ispit na KIF-u, neki minimum koji bi svaki ozbiljan kandidat trebao proći s nama. Sukladno ovoj ideji vodilji, kandidate motiviramo da dođu na kompletne naše temeljne pripreme tako što nudimo garanciju na pripreme za KIF, te popust proporcionalno velik broju prethodnih dolazaka na pripreme za KIF.

Budući da je prijemni ispit na Kineziološkom fakultetu praktičnog karaktera, 80% posto nastave na pripremama za KIF je praktična nastava (treninzi) u školskoj dvorani, na vanjskim igralištima iza dvorane i atletskoj stazi na ŠRC "Mladost", a 20% vremena provodimo teoretsku nastavu u učionici, kao nadogradnju praktične nastave.

Što radimo na pripremama za Kineziološki fakultet (KIF)?

Na pripremama za Kineziološki fakultet podučavamo motorička znanja iz svih sportova koji će se provjeravati na prijemnom ispitu za KIF. To su nogomet, rukomet, košarka, odbojka, atletika, sportska gimnastika, ritmička gimnastika, plesovi, judo, hrvanje i karate.

Motorička znanja podrazumijevaju ovladavnje različitim motoričkim aktivnostima specifičnima za tehniku pojedinog sporta ili sportske discipline (npr. udarac po golu sredinom hrpta stopala u nogometu, donji servis u odbojci, mae-gery u karateu td.). Motorička znanja se uče, uvježbavaju i usavršavaju različitim metodama i modalitetima treninga, a provjeravaju se tehničkom izvedbom pojedinog elementa, kao što će biti na prijemnom ispitu za KIF. Sposobnost uspješnog savladavanja motoričkih znanja povezan je s razvijenošću motoričkih sposobnosti kandidata. U pravilu, što je kandidat motorički sposobniji, to će brže, lakše i kvalitetnije savladati određeno motoričko znanje.

Osim tehničkih treninga, održavamo i teoretsku nastavu na kojoj obrađujeme teme kao što su biomehanička analiza tehničkih elemenata, taktika polaganja prijemnog ispita za KIF, kao i taktika studiranja na Kineziološkom fakultetu.

Iako se na razredbenom ispitu za KIF provjerava znanje plivanja, nastavu iz plivanja više ne održavamo. Kako već duži niz godina Kineziološki fakultet ima odluku da se znanje plivanja na prijemnom ispitu za KIF ne ocjenjuje, nego je jedini uvjet da se ispliva predviđena norma na 50 metara, koja je također s godinama osjetno "omekšala" (55 sekundi za muške i 65 za djevojke), tako cca 95% naših kandidata ovu normu prilikom inicijalne provjere znanja plivanja uspješno savladava i to bez većih problema. Stoga smo se prilagodili ovakvim uvjetima i satnicu predviđenu za nastavu plivanja prebacili u satnicu predviđenu za trening ostalih desetak sportova. Budući da se ova norma može savladati i s lošom tehnikom plivanja, onih 5% kandidata koji znaju da tu normu ne mogu savladati trebaju hitno otići u školu plivanja, kakvu smo provodili i mi dok je norma bila teža, a isplivano vrijeme bilo podložno bodovanju.

Zašto je bitno doći na pripreme već od Božićnih priprema za KIF?

Nitko nije trenirao sve sportove s prijemnog ispita za KIF u svojoj mladosti. Jedino studenti Kineziološkog fakulteta treniraju sve sportove. Ipak, na prijemnom ispitu za Kineziološki fakultet potrebno je demonstrirati preko 100 tehničkih elemenata iz desetak različitih sportova. Iako ste sve te tehničke elemente trebali naučiti i savladati u osnovnoj i srednjoj školi na nastavi TZK, znamo da je to u praksi daleko od zadovoljavajućeg. Zato bi bilo idealno da ste svaki sport trenirali barem po godinu-dvije dana i tada bi bili na razini na koju mi dovodimo naše kandidate nakon 100 sati nastave na svim temeljnim pripremama.

Iako 100 sati nastave možda zvuči puno, imajte u vidu da ta nastava zamjenjuje 10-20 godina kontinuiranog treninga tih sportova (10 sportova puta 1-2 godine treninga). Uredu, nije to samo 100 sati naše nastave. Tu je i puno samostalnog treniranja između naših temeljnih priprema za KIF, pa tranzitivno provjeravanje (kontrola, ispravljanje, usmjeravanje) na slijedećim pripremama, pa opet samostalan trening i tako do prijemnog ispita. U najboljem slučaju možemo reći da 20 godina treninga komprimiramo u 6 mjeseci treninga.

Studenti na fakultetima često uče iz skripti. Netko sažme cijeli udžbenik u jednu podeblju skriptu. Problem nastaje kada puno studenata onda iz te skripte izvlači ono najbitnije. To je nemoguće napraviti, jer skripta sama po sebi već podrazumijeva da je izvučeno ono najbitnije! Dakle, već smo 20 godina treninga saželi u 100 sati nastave i sada svaki izostanak s priprema nužno vodi do gubitka pojedinih važnih motoričkih informacija bitnih za prijemni ispit. Dakle, nije NUŽNO doći na svake pripreme - ne uvjetujemo to, jer smo svjesni da netko možda nije u mogućnosti doći, ali tko JE u mogućnosti, svakako preporučamo dolazak na kompletne temeljne pripreme i zato vas motiviramo davanjem garancije, te popustima na cijenu.

Imajte u vidu i da će dolazak na kompletne temeljne pripreme za KIF vjerojatno rezultirati visokim rangom na listi prijemnog ispita, pa ako imate i dovoljno dobre ocjene iz škole i s državne mature da vam konačni rang ne spusti, možete očekivati i studiranje uz potporu ministarstva. Budući da je cijena studiranja samo jedne godine na KIF-u znatno manja od naših kompletnih temeljnih priprema za KIF, sasvim je jasno da će se ova investicija isplatiti već u prvom semestru studiranja na Kineziološkom fakultetu!

Pripreme za KIF; ne samo pripreme za prijemni ispit na KIF-u!

Svi sportovi koji se ocjenjuju na prijemnom ispitu za KIF će se kasnije tijekom studija učiti, znanje nadograđivati i usavršavati, te provjeravati na ispitu iz kolegija pojedinog sporta. Stoga, ove pripreme nisu samo pripreme za prijemni ispit, već ujedno i pripreme za ispit iz svakog sportskog kolegija, čiji se tehnički elementi nalaze i na razredbenom postupku. Naši kandidati tijekom studija uglavnom nemaju problema s polaganjem sportskih ispita, jer su jednostavno sve te sportove dobrim dijelom svladali još na pripremama za KIF. Zato su naše pripreme odlične i za maturante koji imaju direktan upis, ili su poprilično sigurni (iz bilo kojeg razloga) da će proći razredbeni postupak i bez priprema. Jer, mi imamo pripreme za Kineziološki fakultet, a ne samo za prijemni ispit na Kinezološkom fakultetu!

Kome su namijenjene pripreme za Kineziološki fakultet (KIF)?

Pripreme za KIF su prvenstveno namijenjene maturanticama i maturantima, te ostalim polaznicima (koji su već maturirali), a koji žele vrhunskim treningom i vrhunskom podukom, uz vrhunski kadar i vrhunske materijalne uvjete rada savladati sve ispitne zahtjeve koji će se provjeravati na prijemnom ispitu za Kineziološki fakultet i time na najbolji mogući način osigurati upis na KIF.

Pripreme mogu pohađati i ostali kandidati od 12 - 34 godine koji žele "kampanjski" u relativno kratkom vremenu savladati tehnička znanja iz desetak najpopularnijih sportova u Hrvatskoj, a koji nužno ne žele upisati Kineziološki fakultet, ili se još nisu odlučili što će raditi kada jednog dana dođe vrijeme za maturu. Pripreme za KIF pohađaju i naša djeca, koja će do 18. godine možda odlučiti krenuti sasvim drugim životnim smjerom, međutim sva znanja koja se steknu na našim pripremama su utilitarna znanja, vrijedna i korisna za cijeli život, neovisno kojim smjerom krenete. Borilački sportovi, gimnastika i atletika, ples, popularni "društveni" timski sportovi... - u životu svakog čovjeka neka od motoričkih znanja iz nabrojanih sportova će kad-tad zatrebati i dobro doći. Imate li brata, sestru, sina, ili kćer za koje mislite da bi im dobro došlo da nam se priključe, slobodno i njih prijavite na pripreme za KIF.

O profesorima na PULS 220 pripremama za Kineziološki fakultet (KIF)

Svi profesori i asistenti koji vode nastavu na Pripremama za Kineziološki fakultet vrhunski su profesionalci u svom poslu; školovani za održavanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, kao i za trening vrhunskih sportaša i rekreativaca - upravo ono što želi postati većina kandidata koji se pripremaju za upis na Kineziološki fakultet. Izbirali smo među njima da Vas podučavaju najbolji među najboljima. Od profesora koji su tijekom studija bili najbolji među najboljim studentima na Kineziološkom fakultetu, do profesora koji su tijekom studija bili najbolji među najboljim sportašima u Hrvatskoj (neki su još uvijek!).

Više o Puls 220 i profesorima koji vode nastavu...

Materijalni uvjeti (dvorana, rekviziti, oprema) na pripremama za KIF

Vrhunske pripreme zahtjevaju i vrhunske materijalne uvjete rada. Većinu praktične i teoretske nastave održavamo u školskoj sportskoj dvorani u Trnjanskoj ulici u Zagrebu. Za vrijeme Uskršnjih priprema, ako vremenske prilike dozvole, dio nastave provodimo i na vanjskom igralištu, a za vrijeme Proljetnih i Ljetnih priprema dio nastave provodimo i na atletskoj stazi na ŠRC "Mladost" pored Kineziološkog fakulteta. Sve lokacije na kojima održavamo pripreme su lako dostupne, kako tramvajem, tako i autom.

Raspolažemo s dovoljnim brojem svih rekvizita i pomagala potrebnim za kvalitetnu nastavu sportskog karaktera. Lopte, strunjače, odskočne daske, lutka za bacanje... Veće greške ispravljamo na način da kandidatu puštamo videosnimku njegove izvedbe koju snimimo kamerom, a gdje se na usporenoj snimci lako vidi u kojoj fazi izvodenja elementa kandidat griješi. Svi naši kandidati će dobiti na poklon i službene majce za treninge.

Karta s lokacijama održavanja priprema za KIF...

Smještaj u Zagrebu za vrijeme priprema za Kineziološki fakultet (KIF)

Svim naši polaznici imaju mogućnost smještaja u učeničkim domovima za vrijeme održavanja priprema za KIF, po iznimno povoljnim uvjetima. Puls220 se ne bavi prižanjem usluga smještaja, pa vas upućujemo kako pronaći best buy smještaj za vrijeme priprema za KIF (ako niste iz Zagreba).

Više o smještaju...

Cijena priprema za KIneziološki fakultet (KIF)

Naše cijene su minimalne u odnosu na ponudu koju imamo i koju nudimo našim kandidatima. Nismo najjeftiniji, ali niti to želimo biti. Mi smo najbolji u svom poslu u Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire. Naši rezultati i uspjesi govore sami o tome, kao i stotine i stotine kandidata koji trenutno studiraju, ili su već (odavno) završili fakultet. Od 2005. do danas smo "odgojili" kompletne generacije današnjih diplomiranih sportskih trenera. K nama dolaze maturanti iz Bosne, Hercegovine, Srbije, Slovenije, pa čak i Austrije, koji danas uredno studiraju na KIF-u, ili su ga već završili. Stoga, ako se još pohvalimo da je prolaznost naših kandidata redovno iznad 90%, rekli bismo da su naše cijene - izvrsne!

Cijena svakih temeljnih priprema je 990 kn, ukoliko pohađate kompletne temeljne pripreme. Nije nužno platiti sve temeljne pripreme odjednom, nego ih plaćate u ratama po 990 kn prilikom dolaska na svake pojedine pripreme. To vam ostavlja mogućnost da neke pripreme propustite, ali sukladno broju propuštenih priprema, cijena pojedinih priprema raste, a garancija se gubi. Ako ste 100% sigurni da želite upisati Kineziološki fakultet, najtoplije preporučamo dolazak na Božićne pripreme i provođenje temeljnih priprema za KIF do kraja, kako bi bili sigurni i vi i mi da ćete upisati Kineziološki fakulett.

Više o cijenama...

100% garancija na kvalitetu priprema za Kineziološki fakultet (KIF)!

Toliko smo sigurni da ćete upisati Kineziološki fakuletet nakon naših priprema, da vam dajemo jednogodišnju garanciju! Ako ste bili na svim našim temeljnim pripremama, a niste prošli na prijemnom, tj. upisali fakultet, imate slijedeće godine od nas besplatne kompletne temeljne pripreme! I Božićne i Uskršnje i Proljetne i Ljetne! Određeni uvjeti se primjenjuju.

Više o garanciji...

Zašto Puls220pripreme za Kineziološki fakultet (KIF)?
  • Naše pripreme za KIF organiziraju i vode diplomirani kineziolozi
  • Pripreme za KIF nam nisu usputna stvar. U tome smo non-stop!
  • Koristimo vrhunske sportske objekte!
  • Dajemo 100% garanciju na kvalitetu naših priprema!
  • Na svakim pripremama ćete dobiti majce za trening!
  • Ne pravimo se da radimo s malim brojem kandidata zbog veće kvalitete!
  • Toliko smo dobri da nas kopiraju!
  • Dokazujemo tradiciju održavanja priprema od 2005.!

Detaljnije o razlozima zašto Puls 220...

Čitaj dalje...