Pripreme za Kineziološki fakultetwww.pripreme.com

Zašto Puls 220 pripreme za KIF

Ako se troumite: 1) bi li došli k nama na pripreme, 2) kod nekog drugog na pripreme, ili 3) uopće ne bi došli, ovo su naše komparativne prednosti:

Naše pripreme organiziraju i vode diplomirani kineziolozi!

Naše pripreme organiziraju i vode diplomirani kineziolozi, najbolji među najboljima u svojoj generaciji, profesori s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i omladinom u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, aktivni djelatnici specijalnih vojnih postrojbi i sportaši svjetskog ranga. Osim organizatora i začetnika ovih priprema, svi profesori i asistenti koji vode nastavu nekada su pohađali ove pripreme, na kojima su od strane začetnika uočeni i selektirani kao vrhunski profesorski potencijali, te su praksu za vrijeme studija stjecali pod našim mentorstvom, a danas su i sami mentori našim mlađim asistentima.

Pripreme za KIF nam nisu usputna stvar!

Pripreme za KIF nam nisu usputna stvar. U tome smo non-stop! Svake godine saznajemo nove detalje o prijemnom ispitu, nove "cake" i "fore", te se prilagođavamo kako se prijemni ispit na KIF-u mijenja. Problem s "lokalnim" profesorima TZK nije da će svog učenika podučiti lošom tehnikom, nego ako nisu u tome non-stop, jednostavno ne znaju mnoge detalje s prijemnog ispita koji dovode do loših ocjena i time pada na prijemnom ispitu za KIF.

Koristimo vrhunske sportske objekte!

Koristimo vrhunske sportske objekte za potrebe održavanja nastave: sportsku dvoranu koja udovoljavaja kriterijima za provodenje nastave TZK u školama (školska dvorana) i vanjska sportska igrališta u krugu škole.
Ne povlačimo se po sportskoj dvorani KIF-a i ne čekamo da nas dežurni studenti i/ili profesori otjeraju iz dvorane (s obzirom da je održavanje priprema u dvoranama KIF-a strogo zabranjeno). Ne služimo se improviziranim, niti "intimnim prostorima" 5x5 koji zamjenjuju ulogu dvorane; nezadovoljavajućih dimenzija. nezadovoljavajuće kvalitete podloge, i nezadovoljavajuće opremljenosti (bez koševa, golova, odbojkaške mreže...). I ne održavamo nastavu na igralištu po kiši, snjegu i zimi zato što nemamo adekvatnu sportsku dvoranu - na igralište izlazimo samo u slučaju lijepog vremena. (Update 2020.: Doduše, i ako nam stožer zabrani korištenje sportske dvorane.)

Dajemo garanciju na kvalitetu naših priprema za KIF!

Dajemo (uvjetnu) garanciju na kvalitetu naših priprema 365 dana! U slučaju da ste pohađali najmanje 100 sati naših priprema za KIF i niste upisali fakultet, slijedeće godine Vam dajemo gratis i Jesenske i Božićne i Zimske i Uskršnje i Proljetne i Ljetne pripreme za KIF!

Poklanjamo majce za trening!

Na svakim pripremama ćete dobit službene majce za trening!. Pri dolasku na temeljne pripreme za KIF prvi put, poklanjamo majce za trening, za svaki bok nastave po jednu čistu majcu, a te majce trebate ponijeti i na ostale pripreme na koje dolazite. Ukoliko vam se neka majca podere, ili nekako drugačije uništi, zamijenit ćemo ju drugom.

Garantiramo kvalitetu i uz velik broj kandidata na treningu!

Naglašavati mali broj kandidata (obično desetak) zbog veće kvalitete nastave u prijevodu znači da nitko ne dolazi na te pripreme za KIF, a i da hoće doći - ne može, jer u "intinmu dvoranu" ne stane više od 10 kandidata. Naše grupe su velike, jer maturanti prepoznaju kvalitetu i zato dolaze k nama. Mi nemamo desetinu, nego pukovniju. Pukovniju dijelimo na dvije, ili tri satnije, a svaka satnija ima svog satnika (zapovjednika satnije) - utemeljitelja naših priprema za KIF. Svaku satniju onda dijelimo na vodove, a svaki vod ima još svog vodnika - "zapovjednika voda" (profesora, ili starijeg asistenta), i desetnika, (mlađeg asistenta), zatim svoje rekvizite i svoje mjesto u dvorani, ili igralištu.

Dakle, na svakom treningu je obično 5 - 9 profesora i asistenata i na taj način osiguravamo kvalitetu malih grupa, iako nas je puno.

Toliko smo dobri da nas kopiraju!

Pomalo frustrirajuće, kopiraju naš tekst s ovog web sjedišta Pripreme.com, jer ne znaju napisati par vlastitih suvislih rečenica na svom web sjedištu. Kopiraju naš video spot još iz 2006., jer ne znaju montirati vlastiti spot. Kopiraju našu ponudu, jer su nesposobni kreirati vlastitu ponudu programa priprema za KIF. Kopiraju naše nazive priprema, jer nemaju dovoljno mašte kreirati vlastite nazive. Kopiraju naš dizajn na majcama, jer nemaju ideju za vlastiti dizajn majci. Kopiraju naše cijene i kako god ih mi spustimo, ili podignemo, oni se ravnaju po nama. Iako nas ponekad frustrira, ne ljutimo se na sve to - to nam imponira!!

Imamo tradiciju održavanja priprema od 2005.!

Iako smo s pripremama za KIF krenuli 2002., 2005. godinu smatramo službenim utemeljenjem PULS220 priprema za KIF. Time tvrdimo da smo utemeljitelji organiziranih pripema za KIF u Hrvatskoj. Da održavamo pripreme od 2005. nedvosmisleno dokazujemo fotogalerijom iz 2005. godine, kao i WHOIS provjerom domene pripreme.com, gdje je vidljiv datum registracije domene od 2005. godine. Pa ako pronađete na nekoga tko tvrdi da je počeo s pripremama za KIF prije nas, pitajte takve:

  • Kada su diplomirali i zašto skrivaju kada su diplomirali?
  • Koliko im je trebalo da diplomiraju, tj. kada su uopće upisali fakultet i kako su mogli podučavati 12 sportova koje u tom trenutku još nisu niti odslušali na fakultetu?
  • Mogu li dokazati održavanje priprema od godine za koju tvrde? Ima ona stara poslovnica, pics, or it didn't happend!
Najbolji na razredbenom su često naši polaznici!

Među prvih 10-15 kandidata na razredbenom ispitu za Kineziološki fakultet često je preko polovice polaznika naših priprema za KIF. Ne mogu svi biti izvrsni, ali većina naših polaznika je unutar prvih 100 mjesta na rang listi razredbenog postupka. A imamo i tradiciju stvaranja prvih na rang listi razredbenog postupka na KIF-u. Više o našim rezultatima pročitajte na stranici Reference Puls 220 Pripreme za KIF.

Čitaj dalje...