Pripreme za Kineziološki fakultetwww.pripreme.com

Zašto Puls 220 pripreme za KIF

Ako se troumite bi li došli k nama na pripreme, kod nekog od naših satelita, ili uopće ne bi došli, ovo su naše komparativne prednosti u odnosu na naše satelite, ili nedolazak na pripreme uopće.

Naše pripreme organiziraju i vode diplomirani kineziolozi!

Naše pripreme organiziraju i vode diplomirani kineziolozi, najbolji među najboljima u svojoj generaciji, profesori s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom i omladinom u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, aktivni djelatnici specijalnih vojnih postrojbi i sportaši svjetskog ranga. Osim organizatora i začetnika ovih priprema, svi profesori i asistenti koji vode nastavu nekada su pohađali ove pripreme, na kojima su od strane začetnika uočeni i selektirani kao vrhunski profesorski potencijali, te su praksu za vrijeme studija stjecali pod našim mentorstvom, a danas su i sami mentori našim mlađim asistentima.

Pripreme za KIF nam nisu usputna stvar!

Pripreme za KIF nam nisu usputna stvar. U tome smo non-stop! Svake godine saznajemo nove detalje o prijemnom ispitu, nove "cake" i "fore", te se prilagođavamo kako se prijemni ispit na KIF-u mijenja. Problem s "lokalnim" profesorima TZK nije da će svog učenika podučiti lošom tehnikom, nego ako nisu u tome non-stop, jednostavno ne znaju mnoge detalje s prijemnog ispita koji dovode do loših ocjena i time pada na prijemnom ispitu za KIF.

Koristimo vrhunske sportske objekte!

Koristimo vrhunske sportske objekte za potrebe održavanja nastave: sportske dvorane koje udovoljavaju kriterijima za provodenje nastave TZK u školama, vanjska sportska igrališta u krugu škole i atletsku stazu na kojoj će se provoditi prijemni ispit za Kineziološki fakultet.
Ne povlačimo se po sportskoj dvorani KIF-a i ne čekamo da nas dežurni studenti i/ili profesori otjeraju iz dvorane (s obzirom da je održavanje priprema u dvoranama KIF-a strogo zabranjeno). Ne služimo se improviziranim, niti intimnim prostorima 5x5 koji zamjenjuju ulogu dvorane; nezadovoljavajućih dimenzija. nezadovoljavajuće kvalitete podloge (amortizirajući parket), i nezadovoljavajuće opremljenosti (bez koševa, golova, odbojkaške mreže...). I ne održavamo nastavu na igralištu po kiši, snjegu i zimi zato što nemamo adekvatnu sportsku dvoranu - na igralište izlazimo samo u slučaju lijepog vremena.

Dajemo garanciju na kvalitetu naših priprema za KIF!

Dajemo (uvjetnu) garanciju na kvalitetu naših priprema 365 dana! U slučaju da ste pohađali najmanje 16 dana naših priprema za KIF i niste upisali fakultet, slijedeće godine Vam dajemo gratis i Božićne i Uskršnje i Proljetne i Ljetne pripreme za KIF!

Poklanjamo majce za trening!

Na svakim pripremama ćete dobit službene majce za trening!. Pri dolasku na temeljne pripreme za KIF prvi put, poklanjamo tri majce za trening, a na svakim slijedećim pripremama na koje dođete dobivate još po jednu majcu gratis. Ako dođete na sve naše temeljne pripreme, ukupno ćete sakupiti 6 majci.

Ne pravimo se da radimo s malim brojem kandidata zbog veće kvalitete!

Naglašavati mali broj kandidata (obično desetinu) zbog veće kvalitete nastave u prijevodu znači da nitko ne dolazi na te pripreme za KIF, a i da hoće doći - ne može, jer u intinmu dvoranu ne stane više od 10 kandidata. Naše grupe su velike, jer maturanti prepoznaju kvalitetu i zato dolaze k nama. Mi nemamo desetinu, nego satniju. Satniju dijelimo na dva, ili tri voda, koji ima nastavu svaki u svojoj "smjeni", a svaki vod ima svog "zapovjednika voda" - utemeljitelja naših priprema za KIF. Svaki vod onda dijelimo na desetine, a svaka desetina ima još svog desetara - "zapovjednika desetine" (profesora, ili asistenta), svoje rekvizite i svoje mjesto u dvorani/igralištu/atletskoj stazi. I na taj način osiguravamo kvalitetu malih grupa, iako nas je puno.

Toliko smo dobri da nas kopiraju!

Kopiraju naš tekst s Pripreme.com, jer ne znaju napisati par vlastitih suvislih rečenica na svom web sjedištu. Kopiraju naš video spot još iz 2006., jer ne znaju montirati vlastiti spot. Kopiraju našu ponudu, jer su nesposobni kreirati vlastitu ponudu programa priprema za KIF. Kopiraju naše nazive priprema, jer nemaju dovoljno mašte kreirati vlastite nazive. Kopiraju naš dizajn na majcama, jer nemaju ideju za vlastiti dizajn majci. Kopiraju naše cijene i kako god ih mi spustimo, ili podignemo, oni se ravnaju po nama. Ne ljutimo se na sve to - to nam imponira!!

Dokazujemo tradiciju održavanja priprema od 2005.!

Da održavamo pripreme od 2005. nedvosmisleno dokazujemo fotogalerijom iz 2005. godine na kojoj možete prepoznati organizatore i voditelje naših priprema - profesoricu Martinić i profesora Milovukovića (doduše, znatno mlađe nego danas), kao i WHOIS provjerom domene pripreme.com, gdje je vidljiv datum registracije domene od 2005. godine. Pa ako pronađete na webu nekoga tko tvrdi da je počeo s pripremama za KIF prije nas, ne vjerujte pričama. Pitajte takve kada su uopće diplomirali, zašto skrivaju kada su diplomirali i kako su mogli na pripremama podučavati sportove koje još nisu niti odslušali na fakultetu. A i znate kako kažu Ameri - dokaži: PICS, OR IT DIDN'T HAPPEN!!

Čitaj dalje...