Pripreme za Kineziološki fakultetwww.pripreme.com

Modeli nastave pripremama za KIF

Nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u svrhu pripremanja za prijemni ispit na Kineziološkom fakultetu provodimo po modelu A, B, ili C, ovisno o aktualnim COVID mjerama.

Model A

Hipotetska situacija: COVID mjere dopuštaju korištenje sportskih dvorana.

Nastavu provodimo kao i do sada. Praktični dio nastave u školskoj dvorani i na vanjskim školskim igralištima, a teoretski dio nastave u dvorani, ili u učionici.

Model B

Hipotetska situacija: COVID mjere zabranjuju korištenje sportskih dvorana.

Praktičnu nastavu provodimo na vanjskim školskim igralištima, a koliko dugo ostajemo na vanjskim terenima ovisi o vremenskim prilikama.

Za vrijeme toplog i suhog vremena, nastava se odvija kao po modelu A - na vanjskom školskom igralištu. Imamo ih tri uz školu, tako da neće nedostajati mjesta. Po modelu A jedna grupa obično ostaje u dvorani, što za vrijeme nastave po modelu B nije moguće. Što je vrijeme hladnije, to nastavu ćešće prekidamo i zamjenjujemo s teoretskim predavanjima u učionici.

U slučaju potpuno neprihvatljivog vremena (temperatura zraka ispod 10'C, velike oborine, igralište prekriveno snježnim prekrivačem), pripreme odgađamo na prvi slijedeći vikend koji će nam omogućiti kvalitetnu nastavu na vanjskim igralištima, ili za vrijeme kojeg će se ukinuti zabrana korištenja sportske dvorane.

Model C

Hipotetska situacija: COVID mjere zabranjuju korištenje svih sportskih terena.

Nastavu modificiramo tako što odrađujemo samo teoretski dio nastave u učionici, ukoliko mjere to dozvoljavaju. Nastava se organizira u obliku praktikuma, sličnog praktikumu iz kemije, fizike, ili biologije. Svatko na svom radnom mjestu sluša nastavu, te za potrebe izvođenja pokusa koji će biti demonstriran, koristi dezinficirane rekvizite kako bi pokus ponovio. Razmak među učenicima ostaje najmanje 2 metra, a rekvizite nije dozvoljeno mijenjati s drugim učenicima.

U slučaju zabrane korištenja učionica, pripreme odgađamo do prvog slijedećeg vikenda nakon ukidanja zabrane korištenja sportskih terena i/ili dvorana.

Čitaj dalje...