Pripreme za Kineziološki fakultetwww.pripreme.com

Modeli nastave pripremama za KIF

Nastavu tjelesne i zdravstvene kulture u svrhu pripremanja za prijemni ispit na Kineziološkom fakultetu provodimo po modelu A, B, ili C, ovisno o aktualnim COVID mjerama.

Model A

COVID mjere dopuštaju korištenje sportskih dvorana.

Nastavu provodimo kao i do sada. Praktični dio nastave u školskoj dvorani i na vanjskim školskim igralištima, a teoretski dio nastave u učionici. Učionice su dovoljno velike da se osigura razmak od 2 metra za svakog učenika.

Model B

COVID mjere zabranjuju korištenje sportskih dvorana.

Praktičnu nastavu provodimo na vanjskim školskim igralištima, a koliko dugo ostajemo na vanjskim terenima ovisi o vremenskim prilikama.

Za vrijeme toplog vremena, nastava se odvija kao po modelu A - na vanjskom školskom igralištu. Imamo ih tri uz školu, tako da neće nedostajati mjesta. Jedna grupa obično ostaje u dvorani, što za vrijeme nastave po modelu B nije moguće.

Što je vrijeme hladnije, to nastavu ćešće prekidamo i zamjenjujemo s teoretskim predavanjima u učionici. Dvoranu ne smijemo koristiti, ali držati loptu, tablet, epruvetu, mikroskop, ili neki drugi rekvizit na svom radnom mjestu u učionici još nitko nije zabranio.

Model C

COVID mjere zabranjuju korištenje svih sportskih terena.

Nastavu modificiramo tako što odrađujemo samo teoretski dio nastave u učionici. Nastava se organizira u obliku praktikuma, sličnog praktikumu iz kemije, fizike, ili biologije. Svatko na svom radnom mjestu sluša nastavu, te za potrebe izvođenja pokusa koji će biti demonstriran, koristi dezinficirane rekvizite kako bi pokus ponovio. Razmak među učenicima ostaje najmanje 2 metra, a rekvizite nije dozvoljeno mijenjati s drugim učenicima.

Zbog ne korištenja vanjskih ni unutarnjih sportskih igrališta, cijena nastavnog programa će se umanjiti.