Pripreme za Kineziološki fakultetwww.pripreme.com

Kalendar događanja 2019. pripreme za KIF

Godišnji pregled događanja za 2019. godinu vezano za razredbeni ispit na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i pripremama za KIF.

Pripreme za Kineziološki fakultet 2019. kalendar događanja 

Danas je 22.07.2019.

Mjesec Događaj Datum početka Počinje za (dana)
1. Siječanj BOŽIĆNE PRIPEME za KIF 05.01.2019. - 09.01.2019.
2. Veljača      
3. Ožujak      
4. Travanj USKRŠNJE PRIPREME za KIF 24.04.2019. - 28.04.2019.
5. Svibanj PROLJETNE PRIPEME za KIF 25.05.2019. - 29.05.2019.
Liječnički pregled za KIF 23.04.2019. - 06.06.2019.
Prijava na razredbeni ispit 03.06.2019. - 07.06.2019.
6 Lipanj Državna matura - HRVATSKI 1 17.06.2019.
Državna matura - HRVATSKI 2 18.06.2019.
Državna matura - ENGLESKI 19.06.2019.
Državna matura - MATEMATIKA 26.06.2019.
LJETNE PRIPREME za KIF 27.06.2019. - 17.06.2019.
7. Srpanj Prijemni ispit na KIF-u 01.07.2019. - 02.07.2019.
8. Kolovoz      
9. Rujan Razrađujemo plan i program za akademsku godinu 2020.    
10. Listopad Otvaramo prijave za akademsku godinu 2020. 1.10.2019. 70
11. Studeni      
12. Prosinac      

Prijavite se na pripreme za KIF...

Čitaj daalje...