Pripreme za Kineziološki fakultetwww.pripreme.com

Garancija na pripreme za KIF!

Toliko smo sigurni da ćete upisati Kineziološki fakultet da vam dajemo 365 dana uvjetne garancije na kvalitetu priprema za KIF! Ne upišete li fakultet ove godine, slijedeće godine ćemo vam dati SVE temeljne pripreme gratis!

Kako steći pravo na garanciju na pripreme za Kineziološki fakultet (KIF)

Savladati osnovne tehničke elemente desetak najpopularnijih sportova u Hrvatskoj koji će se testirati na prijemnom ispitu, a sve samo u samo 30 dana (6 x 5 dana), tj. 150 sati nastave i treninga (6 x 25 sati) i još pri tome biti bolji od barem 500-tinjak drugih kandidata s prijemnog ispita za KIF čini se, prema nekima, suludo i ravno znanstvenoj fantastici. Nije suludo, ali se slažemo da je riječ o znanstvenoj fantastici. Naši uspjesi temelje se na (kineziološkoj) znanosti, a rezultati koje postižemo su naprosto fantastični!

Dapače, garantiramo da ćete proći na prijemnom ispitu ne s 30 dana nastave, nego i sa 20 dana nastave!

Ako pohađate najmanje 20 dana naših priprema za KIF i ne upišete Kineziološki fakultet, dat ćemo vam slijedeće godine kompletne temeljne pripreme gratis!
I Jesenske i Božićne i Zimske i Uskršnje i Proljetne i Ljetne!

Uvjeti za ostvarivanje ove garancije su vrlo jednostavni, relativno strogi, ali potpuno pravedni:

 1. Morate pohađati najmanje 20 (od ukupno 30) dana temeljnih priprema za KIF u tekućoj školskoj godini.
  Ako morate izostati, možete birati s kojih temeljnih priprema ćete izostati, ili ako pohađate sve temeljne pripreme, možete birati koje dane ćete izostati, ako baš morate izostati.
 2. Morate pohađati najmanje 100 (od ukupno 150) sati nastave priprema za KIF u tekućoj školskoj godini.
  Ako morate izostati s dvoje priprema (npr. Jesenskih i Zimskih), ne smijete izostati niti jedan sat, ili ako pohađate sve temeljne pripreme, možete birati s kojih sati nastave ćete izostati.
 3. Morate izaći na prijemni ispit
 4. Morate položiti državnu maturu
Zašto postoje uvjeti za ostvarivanje garancije na kvalitetu priprema za KIF?

Svima s dugogodišnjim iskustvom u radu s s mladima je jasno da je svaka nova generacija sve nesamostalnija, nesposobnija i sa sve manje motivacije. Razlozi zašto neki kandidati nakon naših priprema ne upisuju fakultet su toliko apsurdni, neopravdani i nemaju nikakve veze s kvalitetom naše poduke, da se moramo ograditi zašto ne možemo dati garanciju svima. Evo objašnjenja gore navedenih uvjeta:

 1. Određeni broj kandidata u startu planira doći samo na jedne, ili dvoje naših priprema, a ostatak godine se samostalno pripremati. To je uredu, jasno nam je da su u pitanju najvjerojatnije financijski razlozi, ali na tako mali broj dana jednostavno ne možemo garantirati upis na KIF i pad na prijemnom ne možete pripisati nama. Gore smo se složili da i tako radimo na rubu znanstvene fantastike. Ne pripremati se najmanje 20 dana uz naša tranzitivna provjeravanja, ispravljanje grešaka i daljnje podučavanje tehnike, tj. pripremati se ostatak godine samostalno, je sasvim moguće, ali ne podliježe našoj garanciji. U tom slučaju morate dati garanciju samom sebi.
 2. Određeni broj kandidata nema nikakvih problema s financijama, ali ima velikih problema s motivacijom. Veliki grad, prepun izazova, subotnji izlasci, pa nedjelja-ponedjeljak odmor... Nije problem, niti imamo nešto protiv, ali izostanci s nastave i treninga neumoljivo utječu na finalni rezultat na prijemnom ispitu, stoga jei 100 sati minimum priprema za KIF na kojima morate biti prisutni na nastavi (pa makar i pasivno), kao uvjet za ostvarenje prava na garanciju.
  Postoje i vrlo opravdani razlozi za izostanke, npr. ozljeda, bolest, smrtni slučaj... Nema straha, nitko vam neće upisati jedinicu iz zalaganja, ili ukor, ali kao što je već navedeno, izostanci s nastave i treninga neumoljivo utječu na finalni rezultat na prijemnom ispitu, pa je 50 sati izostanka maksimum koji opravdavamo, a razlog izostanka nam je nebitan. Garanciju ne dajemo na opravdanost izostanaka, nego na kvalitetu našeg rada, a za to je potrebno prisustvovati nastavi, tj. treningu. Pasivno prisustvovanje pripremama (sjedenje na klupi) priznajemo, jer ćete barem u teoriji savladati potrebna znanja, koja kasnije možete sami uvježbavati do slijedećih priprema.
 3. Ne izađete li na razredbeni ispit za KIF i zbog toga ne upišete Kineziološki fakultet jednostavno nema nikakve veze s kvalitetom naše poduke. "Zaboravio sam otići na liječnički pregled za KIF", "Nisam na vrijeme predao prijavu za prijemni ispit na KIF-u", "Zaspao sam na dan prijemnog". Zvuči nevjerojatno, ali takvih primjera je svake godine sve više. Apsolutno neopravdano i ne podliježe ostvarivanju prava na garanciju priprema za KIF.
  Kao i u prethodnoj točki, postoje i opravdani razlozi ne izlaska na prijemni ispit (npr. pad na liječničkom pregledu), ali mi dajemo garanciju na kvalitetu naše poduke, a bez izlaska na razredbeni ispit nemoguće je utvrditi koliko smo uspjeli u 100-150 sati nastave transformirati motorička znanja kandidata od inicijalnog do finalnog stanja. Stoga u slučaju ne izlaska kandidata na razredbeni ispit na KIF-u bilo iz opravdanog, ili neopravdanog razloga isključuje našu garanciju.
  "Nisam isplivao normu iz plivanja" također NE podliježe garanciji, jer vas to isključuje s prijemnog ispita.
 4. Da li ste zbog loših ocjena (tj. malo bodova) iz škole i državne mature pali na razredbenom ispitu za KIF, ili ste pali na razredbenom jer vas mi nismo pripremili u dovoljnoj mjeri da te loše ocjene iz škole kompenzirate dobrim ocjenama s razredbenog ispita je pitanje za diskusiju. Kako bi izbjegli ovu diskusiju, uopće nas ne zanimaju vaše ocjene iz škole i s mature. Mi garantiramo da ćete našim pripremama moći kompenzirati sve vaše loše ocjene i iz škole i s mature. Međutim, pad na maturi i time diskvalifikacija s upisa na fakultet opet nema nikakve veze s kvalitetom naše poduke, stoga u slučaju pada na maturi ne ostvarujete pravo na garanciju Priprema za KIF.

Imajte u vidu da se gubitkom prava na garanciju NE GUBI pravo na popust na sve pripreme koje ste već pohađali, sukadno objavljenom cjeniku. Npr., ukoliko ste pohađali sve naše temeljne pripreme prošle godine, ali ste izgubili pravo na garanciju, i dalje ostvarujete pravo na 6 x 5% popusta na sve pripreme ove godine, koji se kumulira s popustima koje je moguće ostvariti ove godine. Sve kalkulacije koliko ostvarujete ukupno popusta i koja je Vaša cijena trenutnih priprema izračunajte preko našeg kalkulatora cijene priprema.

 

Čitaj dalje...